Naše poduzeće svojim aktivnostima pridonosi očuvanju okoliša u mjestima gdje posluje, pri čemu se naša prodajna mjesta nastoje uklopiti u sam okoliš i unaprijediti odgovarajuće mjesto. Osim vodeće pozicije u poslovanju, nastojimo biti i aktivni sudionici u očuvanju prirodnih resursa i energije, koristiti proizvode i materijale koji ne zagađuju okoliš, upravljati na efikasan način i stvarati minimalni otpad.
Pratimo visoke ekološke standarde koji su zastupljeni u cjelokupnom poslovanju, a briga o zaštiti okoliša je jedna od osnovnih stavki politike kvalitete i okoliša.
Hippy d.o.o. djeluje stvarnim mjerama zaštite okoliša formirajući dosljedan te ekološki prihvatljiv identitet kompanije.
Trudimo se u cjelokupnom poslovanju voditi brigu o efikasnoj potrošnji energenata te korištenju prirodnih resursa u najoptimalnijoj mjeri.
Trudimo se investirati u nove proizvodne pogone ili dogradnju postojećih, uvijek odabiremo najbolju dostupnu tehnologiju koja je projektirana sa visokim zahtjevom i ciljem očuvanja i zaštite okoliša.

Cilj:
Stalnim unapređenjem i zaštitom okoliša, trudimo se optimizirati iskorištenje prirodnih resursa i povećanje energetske učinkovitosti
Zahvaljujući načinu upravljanja koji podrazumijeva usmjereni razvoj djelatnika s kontinuiranim edukativnim programima ujedno se promovira istinski angažman zaposlenih, a također i pomaže dinamičan razvoj kompanije. Ukratko, princip održivog razvoja kojeg promovira Hippy Garden (Hippy d.o.o.) je usko povezan sa kvalitetno obučenim zaposlenicima i potencijalima.

Zaštita okoliša

Politika prema okolišu i društvena odgovornost u poduzeću

Hippy Garden Hippy d.o.o.  mi razumijemo poslovno proizvodni proces ,svakodnevno pratimo načela »čiste proizvodnje«, što znači racionalnu uporabu sirovina, viši stupanj produktivnosti i bolju kvalitetu, a istovremeno razvijamo poduzeće koje je odgovorno prema okolišu.